Privacy policy Mariteam Shipyard

Wij zijn bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina staat hoe en welke gegevens worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee de gebruikservaring wordt verbeterd. Zo zijn er geen verrassingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van de Mariteam Shipyard. Mariteam Shipyard is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onderstaand privacy beleid.

Algemeen

Mariteam Shipyard geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die nuttig zijn voor ons voor (het verbeteren van) de user experience en het optimaliseren van de vindbaarheid (SEO). Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mariteam Shipyard. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-10-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe deze gegevens tegen misbruik worden beschermd en uiteraard welke rechten u heeft met betrekking tot de eventueel verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over het privacybeleid kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Gegevensverwerking

Hieronder staat hoe de gegevens worden verwerkt, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Software

WordPress

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u verstrekt, worden niet met deze partij gedeeld. De van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag.

Webhosting

Onze website wordt gehost op servers die wij in eigen beheer heb (Argeweb/Multimediafabriek). Persoonsgegevens die u ten behoeve van de van toepassing zijnde dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Argeweb heeft geen toegang tot uw gegevens, zij zullen en kunnen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Argeweb is op basis van de overeenkomst die met hen is gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen geen nieuwsbrief meer.

Gegevensverwerking

Waarom

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de verbetering van de gebruikerservaring of om mijn dienstverlening te verbeteren. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met een eventuele verstrekte opdracht waar wij aan werken. Wij doen niet aan ongevraagde (gerichte) marketing. Wij gebruiken uw persoonsgegevens  alleen om op een later moment contact met u op te kunnen nemen, en bij het gebruik van o.a. het contactformulier geeft u expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst met ons (eed of wettelijke verplichting).

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt om onze service te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek, in voorkomende gevallen, kan Mariteam Shipyard op grond van een wettelijke verplichting worden verplicht tot het delen van uw gegevens van overheidswege. In die situatie zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen binnen de mogelijkheden van de wet zo lang mogelijk weerstand bieden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bent, plus de wettelijke bewaartermijn ivm de belastingdienst. Dit betekent dat uw klantprofiel wordt bewaard totdat onze samenwerking stopt en u niet langer van onze diensten gebruik wil maken. Als u dit aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten eventuele facturen met(persoons)gegevens uiteraard worden bewaard, deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebben wij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder staat welke rechten dit zijn en hoe uw zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar het e-mailadres  wat bij ons bekend is. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wil ontvangen, zullen wij vragen om legitimatie of verificatie. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling (i.e. CSV) .

U heeft volgens de wet altijd  het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U hyeeft altijd het recht om uw persoonsgegevens of daartoe herleidbare gegevens, in te zien. U kunt ons dus altijd vragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Wij sturen u dan binnen 30 dagen een reactie naar het bij ons bekende e-mailadres met een kopie van alle gegevens, onder vermelding van de categorie waaronder wij de gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om uw gegevens te laten aanpassen. U kunt ons altijd vragen om deze gegevens aan te passen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Ook deze reactie sturen wij naar het laatst bekende e-mailadres dat wij van u hebben.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de gegevens te beperken. U kunt ons altijd vragen om deze beperking toe te passen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Ook deze reactie sturen wij naar het laatst bekende e-mailadres dat wij van u hebben.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens aan een andere partij over te dragen. U kunt ons altijd vragen uw gegevens over te dragen aan derden. Hierop zijn delen van de algemene voorwaarden van toepassing.  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij uw gegevens door. De kans is groot dat in dergelijke gevallen de dienstverlening, indien van toepassing, wordt stopgezet, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Mariteam Shipyard. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken aan u doorsturen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken persoonsgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u denkt dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Cookies

Google Analytics en WordPress

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst en door de software van het CMS (WordPress) zelf. Er wordt gebruik gemaakt van deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Er wordt informatie over uw surfgedrag verzamelt en deze worden gedeeld met Google. Google Analytics is zodanig ingesteld dat uw surfgedrag niet kan worden gebruikt voor Remarketing of Advertising Reporting Features. Google Analytics bewaart informatie over uw surfgedrag op onze site maximaal 26 maanden. Na die periode worden deze gegevens verwerkt in geaggregeerde gegevens.

Cookies van Google

Cookie Omschrijving Bevat/functie
_ga Google Analytics (exp. 2 jaar) Ongepersonaliseerd clientid
Timestamp
_gat Google Analytics Bevat geen persoonsgegevens, wordt gebruikt om het aantal server requests te beperken.
_gid Google Analytics (exp. 24 uur) Ongepersonaliseerd clientid
Timestamp
collect Google Analytics (pixel) Wordt gebruikt (doubleclick.net) om daadwerkelijk surfgedrag te meten.

 

Cookies van WordPress

Cookie Omschrijving Bevat/functie
privacy_embeds Website consent Wordt gebruikt om, diverse onderdelen van mijn website te laten functioneren zoals Google Maps, mits u een akkoord hebt gegeven op de privacy melding.
frontend WordPress HTTP Wordt gebruikt om, zolang u op onze website zit, uw surfgedrag te bewaren. Zoals de instellingen van de user interface.
frontend_cid WordPress HTTPS Wordt gebruikt om, zolang u op onze website zit, uw surfgedrag te bewaren. Zoals de instellingen van de user interface.

Cookies van derden

Wij maken, anders dan de genoemde cookies, geen gebruik van cookies van derden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen, mits deze voldoet aan wettelijke regelgeving. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoonsgegevens verwerk, dan laten wij dat via e-mail weten.

Contactgegevens
Mariteam Shipyard

F. van Dijk
Boulevard 3
4697 BC St. Annaland
info [at] Mariteam Shipyard [dot] nl

Ingangsdatum: 1-1-2022