Mariteam Shipyard - WinterstallingU kunt er bij ons voor kiezen om uw schip in de binnen of buitenstalling te laten zetten. De binnen stalling is vorstvrij, 6500 m2 groot en met roldeuren van 6,30 meter breed en 11 meter hoog zijn we vrij uniek voor een binnen stalling.

Het voordeel van buitenstalling is dat het niet noodzakelijk is om de mast van uw schip af te halen, zeker gezien de buitenstalling een vrij gunstige ligging heeft waardoor we meestal weinig last van wind hebben. Wij hanteren een all-in tarief voor het kranen, afspuiten, juk huur en stalling. Hierin word alleen verschil gemaakt in zomer en winterstalling.

Stallen per seizoen

Normaal scheepsjuk (tot 18 meter)

Seizoen Prijs
winter binnen € 72,95 /m2
winter buiten € 36,95 /m2
zomer binnen € 36,95 /m2
zomer buiten € 26,95 /m2

Toeslag zwaar scheepsjuk (vanaf 18 meter)

Seizoen Prijs
winter binnen € 575,- /schip
winter buiten € 575,- /schip
zomer binnen € 287,50 /schip
zomer buiten € 287,50 /schip

Stallen per week

  • tarief per vierkante meter per seizoen, calculatie vierkante meters; lengte over alles * breedte over alles
  • tarieven zijn inclusief het uit en in het water takelen, schoonspuiten van het onderwaterschip, plaatsen op het
    scheepsjuk en intern transport van en naar stallingsplaats (niet van toepassing op het zomertarief), exclusief milieuheffing
  • periode zomerstalling is vanaf de tweede week april tot de tweede week van oktober
  • periode winterstalling is vanaf de tweede week oktober tot de tweede week van april
  • tarief is excl. het verwijderen van zware aangroei, dit wordt indien nodig apart belast obv het uurtarief

Het HISWA haven- en werf reglement is van toepassing.
belangrijkste aandachtspunten hieruit zijn o.a.:
– Werf en loodsen zijn alleen toegankelijk voor de jachteigenaren van gestalde schepen.
– Openingtijdens ma-vr van 08:00-20:00, za-zo 09:00-20:00.
– Overige bezoekers moeten zich melden bij de bedrijfsleiding.
– Benzinetanks van jachten (ook van buitenboordmotoren) in de loods moeten leeg, ontlucht of
verwijderd zijn.
– Gasflessen van jachten in de loods moeten worden verwijderd of laten verwijderen.
– Afvalstoffen moeten gescheiden worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde depots.
– Gebruik van electra alleen bij aanwezigheid, bij afwezigheid schip los koppelen.
– Bij werkzaamheden aan onderwaterschip, ook antifouling, dient er plastic folie onder het schip te liggen
– Roken is overal in de loodsen verboden.
– Het is verboden werkzaamheden uit te voeren die stof, lawaai of andere overlast veroorzaken.
– Derden die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de eigenaar dienen een serviceovereenkomst
met Mariteam Shipyard te sluiten.
– Gestalde schepen dienen all-risk of WA-casco te zijn verzekerd door de eigenaar; Mariteam Shipyard
zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die zijn gestald.
– De werf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, aan personen en goederen
toegebracht,of door verlies of diefstal van enig goed, tenzij één en ander gevolg is van een aan de werf
en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

Normaal scheepsjuk (tot 18 meter)

Seizoen Prijs
winter binnen € 4,00 /m2
winter buiten € 2,00 /m2
zomer binnen € 2,00 /m2
zomer buiten € 1,50 /m2

Toeslag zwaar scheepsjuk (vanaf 18 meter)

Seizoen Prijs
winter binnen € 28,75 /schip
winter buiten € 28,75 /schip
zomer binnen € 14,50 /schip
zomer buiten € 14,50 /schip
  • tarief per vierkante meter per week, calculatie vierkante meters; lengte over alles * breedte over alles
  • tarieven zijn exclusief het uit en in het water takelen, afspuiten, intern transport en milieuheffing